Từ điển Dict9
EV

bedraggle Tiếng Anh là gì?

ENbedraggle
Ngoại động từ
kéo lê làm bẩn (áo, quần...)