Từ điển Dict9
EV

bedroom Tiếng Anh là gì?

ENbedroom
Danh từ
buồng ngủ