Từ điển Dict9
EV

bedspread Tiếng Anh là gì?

ENbedspread
Danh từ
tấm trải giường