Từ điển Dict9
EV

beefiness Tiếng Anh là gì?

ENbeefiness
Danh từ
sự cường tráng