Từ điển Dict9
EV

beer Tiếng Anh là gì?

ENbeer
Danh từ
rượu bia
cốc bia
xin cho hai cốc bia
beer and skittles
lạc thú, thú vui
đời nghệ sĩ không phải lúc nào cũng lạc thú