Từ điển Dict9
EV

beer-engine Tiếng Anh là gì?

ENbeer-engine
Danh từ
vòi bia (hơi)