Từ điển Dict9
EV

beer-garden Tiếng Anh là gì?

ENbeer-garden
Danh từ
quán bia giữa trời