Từ điển Dict9
EV

beetling Tiếng Anh là gì?

ENbeetling
Tính từ
cheo leo
beetling cliffs
vách đá cheo leo