Từ điển Dict9
EV

befell Tiếng Anh là gì?

ENbefell
quá khứ đơn của befall
xem befall