Từ điển Dict9
EV

befitting Tiếng Anh là gì?

ENbefitting
Tính từ
thích hợp, hợp
act with befitting modesty
hành động với một thái độ khiêm tốn thích hợp