Từ điển Dict9
EV

befog Tiếng Anh là gì?

ENbefog
Động từ
(-gg-)
làm mờ, làm tối
tuổi già đã làm mờ trí óc ông