Từ điển Dict9
EV

before-mentioned Tiếng Anh là gì?

ENbefore-mentioned
Tính từ
đã kể ở trên, đã nói ở trên