Từ điển Dict9
EV

befoul Tiếng Anh là gì?

ENbefoul
Ngoại động từ
làm nhơ bẩn, làm nhơ nhuốc (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)