Từ điển Dict9
EV

befriend Tiếng Anh là gì?

ENbefriend
Động từ
đối xử như bạn, đối xử tốt với
họ đối xử tốt với cô gái trẻ, chu cấp cho cô cái ăn nơi ở