Từ điển Dict9
EV

befuddle Tiếng Anh là gì?

ENbefuddle
Ngoại động từ
làm ngớ ngẩn, làm đần độn, làm mụ đi