Từ điển Dict9
EV

begot Tiếng Anh là gì?

ENbegot
begotten
/bi'gɒtn/
quá khứ và quá khứ phân từ của beget
xem beget