Từ điển Dict9
EV

beheld Tiếng Anh là gì?

ENbeheld
quá khứ và quá khứ phân từ của behold
xem behold