Từ điển Dict9
EV

beige Tiếng Anh là gì?

ENbeige
Danh từ
màu be
Tính từ
[có] màu be
a beige carpet
tấm thảm màu be