Từ điển Dict9
EV

being Tiếng Anh là gì?

ENbeing
Danh từ
sự tồn tại
what is the purpose of our being?
mục đích tồn tại của chúng ta là gì
bản chất
I detest violence with my whole being?
với toàn bản chất của mình, tôi hết sức căm ghét bạo lực
sinh vật
human being
con người
một sinh vật kỳ lạ từ một hành tinh khác
bring something into being
tạo lập ra cái gì
come into being
hình thành; ra đời
when did the world come into being?
quả đất đã hình thành từ bao giờ?