Từ điển Dict9
EV

belay Tiếng Anh là gì?

ENbelay
Động từ
cột (dây) vào mỏm đá (vào cọc) cho chắc (khi leo núi, khi đi thuyền buồm)
Danh từ
(cách viết khác trong môn leo núi /'bi:lei/)
sự cột dây vào mỏn đá (vào cọc) cho chắc