Từ điển Dict9
EV

beldame Tiếng Anh là gì?

ENbeldame
Danh từ
mụ phù thuỷ già, mụ đồng gia
con mụ đanh đá, con nặc nô
(từ cổ,nghĩa cổ) bà