Từ điển Dict9
EV

beleaguer Tiếng Anh là gì?

ENbeleaguer
Động từ
(thường ở dạng bị động)
bao vây
một đơn vị đồn trú bị bao vây
quấy rầy liên tục
bị tụi trẻ hư quấy rầy liên tục