Từ điển Dict9
EV

believer Tiếng Anh là gì?

ENbeliever
Danh từ
người tin, tín đồ
be a [great, firm] believer in something
tin chắc vào, tin tưởng nhiều
tôi không tin tưởng nhiều lắm vào thể dục điều đặn