Từ điển Dict9
EV

belittle Tiếng Anh là gì?

ENbelittle
Động từ
làm cho có vẻ ít có giá trị,đánh giá thấp
don't belittle yourself
đừng quá khiêm tốn đánh giá mình thấp như vậy