Từ điển Dict9
EV

belligerency Tiếng Anh là gì?

ENbelligerency
Danh từ
tình trạng đang giao tranh
tính hung hăng