Từ điển Dict9
EV

bellow Tiếng Anh là gì?

ENbellow
Động từ
rống (như bò)
con bò rống lên giận dữ
gầm lên, hét lên
nhạc ầm ĩ đến nỗi chúng tôi phải hét với nhau mới nghe được
Danh từ
tiếng bò rống; tiếng rống lên (vì đau)
tiếng gầm, tiếng hét