Từ điển Dict9
EV

belly-ache Tiếng Anh là gì?

ENbelly-ache
Danh từ
(thông tục) bệnh đau bụng
Nội động từ
(từ lóng) rên rỉ, than van