Từ điển Dict9
EV

belly-worship Tiếng Anh là gì?

ENbelly-worship
Danh từ
sự tham ăn, sự thờ thần khẩu