Từ điển Dict9
EV

below Tiếng Anh là gì?

ENbelow
Giới từ
dưới
please do not write below this line
xin đừng viết dưới dòng này
cả ngày nhiệt độ luôn luôn dưới nhiệt độ đóng băng
trong ngành cảnh sát, thượng sĩ thì ở dưới thanh tra
Phó từ
dưới
as it will be said below
như sẽ nói ở dưới
down below
xem down
here below
xem here