Từ điển Dict9
EV

belt-line Tiếng Anh là gì?

ENbelt-line
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường xe điện vành đai (vòng quanh thành phố)