Từ điển Dict9
EV

bemuse Tiếng Anh là gì?

ENbemuse
Ngoại động từ
làm sửng sốt, làm kinh ngạc; làm điếng người