Từ điển Dict9
EV

benefactor Tiếng Anh là gì?

ENbenefactor
Danh từ
người làm việc thiện, người làm việc nghĩa; nhà hảo tâm