Từ điển Dict9
EV

beneficently Tiếng Anh là gì?

ENbeneficently
phó từ
hay làm phúc, từ thiện, từ tâm, thương người