Từ điển Dict9
EV

beneficial Tiếng Anh là gì?

ENbeneficial
Tính từ
có ích, có lợi; tốt
a beneficial influence
ảnh hưởng có ích
fresh air is beneficial to one's health
không khí trong lành là có lợi cho sức khỏe