Từ điển Dict9
EV

bengal light Tiếng Anh là gì?

ENbengal light
Danh từ
pháo hoa; pháo hiệu