Từ điển Dict9
EV

besetting Tiếng Anh là gì?

ENbesetting
Tính từ
ám ảnh liên miên, bám riết
a besetting fear
nỗi ám ảnh sợ hãi ám ảnh liên miên