Từ điển Dict9
EV

bespoke Tiếng Anh là gì?

ENbespoke
quá khứ đơn và quá khứ phân từ của bespeak
Tính từ
may đo
a bespoke suit
bộ quần áo may đo
a bespoke tailor
thợ may đo