Từ điển Dict9
EV

bestiality Tiếng Anh là gì?

ENbestiality
Danh từ
thú tính
sự giao hợp với thú vật
hành động thú tính