Từ điển Dict9
EV

bestialize Tiếng Anh là gì?

ENbestialize
Ngoại động từ
làm thành cục súc, làm thành độc ác, làm cho dã man, làm cho có đầy thú tính