Từ điển Dict9
EV

brake light Tiếng Anh là gì?

ENbrake light
(từ Mỹ stoplight)
đèn phanh (ở phía sau xe, khi phanh xe thì đèn đỏ lên)