Từ điển Dict9
EV

brandied Tiếng Anh là gì?

ENbrandied
Tính từ
giữ được hương vị của rượu brandi