Từ điển Dict9
EV

brassiness Tiếng Anh là gì?

ENbrassiness
Danh từ
sự tựa đồng thau
sự lanh lảnh
sự trơ tráo