Từ điển Dict9
EV

brazenly Tiếng Anh là gì?

ENbrazenly
Phó từ
[một cách] trâng tráo, [một cách] mặt dày mày dạn