Từ điển Dict9
EV

bread-fruit Tiếng Anh là gì?

ENbread-fruit
Danh từ
một loại quả dầy cơm