Từ điển Dict9
EV

breadfruit Tiếng Anh là gì?

ENbreadfruit
Danh từ
(thực vật)
cây mít bột, cây sa-kê