Từ điển Dict9
EV

break-dancing Tiếng Anh là gì?

ENbreak-dancing
Danh từ
điệu nhảy nhào lộn (của thanh niên da đen Mỹ)