Từ điển Dict9
EV

breakaway Tiếng Anh là gì?

ENbreakaway
Danh từ
sự tách ra, sự ly khai
a breakaway from the Tory party
sự ly khai khỏi Đảng Bảo thủ