Từ điển Dict9
EV

breath test Tiếng Anh là gì?

ENbreath test
sự đo nghiện rượu trong hơi thở (của lái xe, do cảnh sát thực hiện)