Từ điển Dict9
EV

breathlessness Tiếng Anh là gì?

ENbreathlessness
Danh từ
sự hổn hển
sự không kịp thở
sự nín thở
sự lặng gió