Từ điển Dict9
EV

breathy Tiếng Anh là gì?

ENbreathy
Tính từ
(-ier; -iest)
nghe rõ hơi thở (tiếng sáo…)